JUST 4 REAL HUSTLERZ

Opći uvjeti poslovanja

Opće odredbe

Molimo Vas da prije korištenja internet stranice www.4hustlerz.com na bilo koji način, pozorno pročitate uvjete korištenja. Usluge internetske trgovine vrijede za kupce sa prebivalištem na području Europske unije . Proces kupnje potrebno je završiti do kraja.

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja. Maloljetne osobe, djelomično ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu naručivati artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Putem web-shopa kupcu je omogućena kupnja svih proizvoda (ukoliko su na lageru) koji se nalaze na stranicama prodavatelja www.4hustlerz.com.

Prihvaćanjem Općih uvjeta kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i točni.

Kupnjom proizvoda kupac izjavljuje da prihvaća uvjete poslovanja. Navedene odredbe mogu biti promijenjene i važeći su/primjenjuju se uvjeti u trenutku naručivanja. Kupac je obvezan napraviti uvid u ažuriranja.

Molimo da nam svoje eventualno neslaganje s uvjetima bilo u cijelosti ili djelomice u pismenom obliku dostavite prije svoje prve narudžbe na mail info@4hustlerz.com

Postupak, te uvjeti kupnje/prodaje robe putem 4HustlerZ prodavaonice definirani su kroz sljedeće parametre: narudžba, plaćanje (samo u slučaju plačanja kreditnim i karticama tekućeg računa), otprema, dostava, plaćanje (ukoliko je kupac odabrao plaćanje pouzećem), povrat/reklamacija robe.

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto

LayZ j.d.o.o. Hebrangova 18 F 47000 Karlovac OIB 3696024051 Tel:  098/826-044 Email: info@4hustlerz.com

LayZ j.d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.4hustlerz.com, na World Wide Web mreži – Internet.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice www.4hustlerz.com. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice www.4hustlerz.com u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole LayZ j.d.o.o. , te prihvaća da www.4HustlerZ.com niti Layz j.d.o.o. nije odgovorna.

Za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

4HustlerZ zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, 4HustlerZ može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. 4HustlerZ poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

4HustlerZ zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja 4HustlerZ sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na www.4hustlerz.com internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke LayZ j.d.o.o. ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKA STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, fotografije, grafiku, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica www.4hustlerz.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja LayZ j.d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. LayZ j.d.o.o. nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki LayZ j.d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo LayZ j.d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici www.4hustlerz.com.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice www.4hustlerz.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka LayZ j.d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Krajnji korisnik izričito potvrđuje da obrt LayZ j.d.o.o. nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.

Ni u kojem slučaju LayZ j.d.o.o. neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, LayZ j.d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

LayZ j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. LayZ j.d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici LayZ j.d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim LayZ j.d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

TVRTKA može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. TVRTKA zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika TVRTKA, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, LayZ j.d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.4hustlerz.com je registrirana domena LayZ j.d.o.o..

LayZ j.d.o.o. nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na LayZ j.d.o.o. /shop internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba LayZ j.d.o.o.. Ni pod kojim uvjetima LayZ j.d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem www.4hustlerz.com Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem www.4hustlerz.com Internet stranice.

Sjedište LayZ j.d.o.o. je u Karlovcu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

Jezik

Jezik komunikacije na www.4hustlerz.com je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se LayZ j.d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Narudžba

Proces naručivanja na webshop trgovini je opisan ovdje:

 • korak 1 –  otvori se stranica www.4hustlerz.com
 • korak 2 – pronađete proizvod koji želite kupiti, te kliknete na fotografiju ili naziv proizvoda, te na novoj stranici stavite željenu količinu proizvoda u košaricu pritiskom na tipku “DODAJ U KOŠARICU”
 • korak 3 – kada ste završili s odabirom otiđite u košaricu s naručenim artiklima te kliknite na gumb “KRENI NA PLAĆANJE”
 • korak 4 – popunite svoje podatke vezano za naplatu (pouzećem ili kartično) i dostavu robe 
 • korak 5 – kupnja uspješno obavljena
 • Dobit ćete naš službeni email s troškovima dostave i rokom isporuke robe.

LayZ j.d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda s web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. LayZ j.d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada se ispune svi gore navedeni koraci Narudžbe.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s LayZ j.d.o.o. za prodaju proizvoda ili usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane LayZ j.d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između LayZ j.d.o.o. i Krajnjeg korisnika.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom LINKU

Ugovor možete raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe Krajnji kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora a ukoliko proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način Krajnji kupac se može obratiti LayZ j.d.o.o. na info broj ili mail adresu info@4hustlerz.com radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda. Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Vaša odgovornost detaljno je utvrđena pravilnikom koji možete vidjeti na ovom LINKU.

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta, prihvatili ste i odredbe spomenutog pravilnika.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva.

Pisani prigovori, povrat, zamjena

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor LayZ j.d.o.o.

U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.

LayZ j.d.o.o. omogućuje vam podnošenje pisanog prigovora putem telefona +385 9 8826 044 ili putem info@4hustlerz.com. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. LayZ j.d.o.o. potvrdit će vam primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

 1. Online plaćanje putem kartica (kreditne i kartice tekućeg računa) – CorvusPay – Internet Payment Gateway

Kod izbora ovog načina plaćanja, odaberete metodu plaćanja karticom, te ćete biti prebaćeni na stranice CorvusPay – Internet Payment Gateway gdje upisujete podatke koji se od vas traže. Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

 1. Plaćene narudžbe pouzećem

Prilikom dostave naručenog proizvoda Krajnji kupac plaća ukupni iznos narudžbe djelatniku Overseas Express kurirske službe.

ISPORUKA

Naručena roba isporučuje se putem ugovorene kurirske službe Overseas Express ili na drugi način koji može dogovoriti LayZ j.d.o.o. Ukoliko od kurirske službe dobijete obavijest o prispjeću pošiljke, dužni ste ih kontaktirati telefonski i dogovoriti primopredaju pošiljke. Prilikom odabira robe i odabira isporuke, kupac je dužan navesti točnu adresu i broj telefona radi pravodobne isporuke ili pravodobnog informiranja o isporuci.

Na podstranici Načini i sigurnost plaćanja možete pronaći informacije vezane za rok dostave koji ne mora biti točan jer LayZ j.d.o.o. nije odgovoran za eventualna kašnjenja jer to može ovisiti o kurirskoj službi.

Izjava o povjerljivosti

Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.4hustlerz.com i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka LayZ j.d.o.o.

LayZ j.d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.4hustlerz.com pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.

Upućuju se Krajnji korisnici da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje informacije LayZ j.d.o.o. prikuplja i kako ih koristi.

Krajnji korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@4hustlerz.com

Upućuju se Krajnji korisnici da pažljivo pročitaju ovu izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom naše internetske stranice, Krajnji korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.4hustlerz.com internetske stranice.

Ukoliko se Krajnji korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Krajnjeg korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.4hustlerz.com

Ovu izjavu o povjerljivosti podataka LayZ j.d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka u dijelu “”Povjerljivost podataka”” na Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.4hustlerz.com

Svaki Krajnji korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Krajnjeg korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Krajnji korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

LayZ j.d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju specifičnog Krajnjeg korisnika. Kada se Krajnji korisnik uključi u određene aktivnosti na www.4hustlerz.com Internetskoj stranici, kao što je registracija, naručivanje proizvoda ili usluga, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija LayZ j.d.o.o. može od Krajnjeg Korisnika zatražiti pružanje određenih informacija o sebi kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju te druge s tim povezane informacije Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Krajnjeg korisnika. Ako Krajnji korisnik ne pruži te obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost.

LayZ j.d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

Osobne podatke će LayZ j.d.o.o. koristiti za slanje i distribuciju administrativnih i promocijskih e-mail poruka, analizu podataka, obradu plaćanja kreditnim karticama. LayZ j.d.o.o. može podijeliti osobne podatke Krajnjeg korisnika s Pružateljima usluga distribucije robe za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte.

Krajnji korisnik ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži LayZ j.d.o.o. Krajnji korisnik može promijeniti bilo koju od svojih osobnih podataka slanjem e-mail poruke na info@4hustlerz.com. U toj e-mail poruci Krajnji korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Kao uvjet kupnje LayZ j.d.o.o. proizvoda i usluga, LayZ j.d.o.o. traži dozvolu Krajnjeg korisnika za slanje Administrativne i Promocijske e-mail poruke. Ukoliko Krajnji korisnik želite primati e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registriranja može odabrati opciju otkazivanja primanja e-mail poruka slanjem e-mail poruke na info@4hustlerz.com ili odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci.

Zaštitu podataka LayZ j.d.o.o. uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako LayZ j.d.o.o. provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s www.4hustlerz.com Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Izjava o sigurnosti online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica
putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay
platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala
Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici.
Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i
upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni
podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema
FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja
propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši
sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša
banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se
koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova
privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za
obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu
pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem
sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o
informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih
podataka.

Hvala što koristite CorvusPay!

Security of Online Payments
While conducting payments on our web shop you are using CorvusPay – an advanced system for secure
acceptance of credit cards on the Internet.

CorvusPay ensures complete privacy of your credit card data from the moment you type them into the
CorvusPay payment form. Data required for billing is forwarded encrypted from your web browser to the
bank that issued your payment card. Our store never comes into contact with your sensitive payment card
data. Similarly, CorvusPay operators cannot access your complete cardholder data. An isolated system core
independently transmits and manages sensitive data while at the same time keeping it completely safe.

The form for entering payment data is secured by an SSL transmission cipher of the greatest reliability. All
stored data is additionally protected by hi-grade encryption, using hardware devices certified by FIPS 140 2
Level 3 standard. CorvusPay fulfills all of the requirements for safe online payment prescribed by the
leading credit card brands, operating in compliance to the PCI DSS Level 1 standard – the highest security
standard of the payment card industry. Payments made by cards enroled with the 3-D Secure program are
further authenticated by the issuing bank, confirming your identity through the use of a token or a
password.

All information collected by Corvus Info is considered a banking secret and treated accordingly. The
information is used exclusively for the purposes for which they were intended. Your sensitive data is fully
secure and it’s privacy is guaranteed by the state of the art safeguard mechanisms. We collect only the data
necessary for performing the work in accordance with the demanding prescribed procedures for online
payment.

Security controls and operating procedures applied within the CorvusPay infrastructure not only ensure
current reliability of CorvusPay but permanently maintain and enhance the security levels of protecting
your credit card information by maintaining strict access controls, regular security and in-depth system
checks for preventing network vulnerabilities.

Thank you for using CorvusPay!

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje.

Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja

 1. OPĆE ODREDBE

1.1. LayZ j.d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni www.4hustlerz.com na World Wide Web mreži Internet

1.2. U okviru Internet stranice www.4hustlerz.com LayZ j.d.o.o. daje uslugu trgovinskog zastupanja u pravnom poslu prodaje robe između korisnika Internet i to Prodavatelja i Kupca, te organizira transport predmeta prodaje.

 1. ODGOVORNOST

2.1. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti korisnik prihvaća prilikom posebne registracije (ukoliko se Krajnji korisnik želi registrirati) na www.4hustlerz.com elektronskim putem što je preduvjet sudjelovanja na www.4hustlerz.com. Tom prilikom svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se LayZ j.d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na Internet stranici LayZ j.d.o.o.. LayZ j.d.o.o. poziva korisnika da pročita ove Opće uvjete poslovanja LayZ j.d.o.o. te Izjavu o povjerljivosti jer će se ta pravila primjenjivati za korištenje usluga www.4hustlerz.com kao i u slučaju eventualnog nesporazuma.

2.2. Korisnicima usluga koje pruža www.4hustlerz.com smatraju se registrirani korisnici i neregistrirani korisnici.

2.3. Korisnik izričito prihvaća da LayZ j.d.o.o. ne može biti odgovorna za ponašanje korisnika usluga, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose korisnici usluga, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

2.4. LayZ j.d.o.o. nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost stranice www.4hustlerz.com ili bilo koje njegove platforme, niti za djelomični ili totalni prekid rada ili pogrešnog rada.

2.5. www.4hustlerz.com može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

2.6. www.4hustlerz.com zadržava pravo izmjene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obavještenja, uz primjenu dobrih poslovnih običaja.

2.7. LayZ j.d.o.o. nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka. Na sva pitanja koja nisu regulirana posebnim uvjetima korištenja www.4hustlerz.com , primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

2.8. LayZ j.d.o.o. ne garantira za točnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje korisnici ostavljaju u za to previđenim rubrikama, moraju biti točni i ispravni. Za točnost na taj način unošenih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih unijeli. Točnost unosa podrazumijeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili osobnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unio podatke.

2.9. www.4hustlerz.com Internet stranica prilikom svog funkcioniranja poštuje društvena pravila i zakone. Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i sl. dužan je izvijestiti LayZ j.d.o.o. na e-mail adresu info@4hustlerz.com

2.10. www.4hustlerz.com ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede ničija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je neko vaše pravo povrijeđeno ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite LayZ j.d.o.o. na info@4hustlerz.com

2.11. www.4hustlerz.com zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni dulje vremena kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima LayZ j.d.o.o. ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

2.12. Odnosi na www.4hustlerz.com odvijaju se između Prodavatelja i Kupca (registrirani i neregistrirani korisnici Internet stranice www.4hustlerz.com) uz trgovinsko zastupanje LayZ j.d.o.o.. putem www.4hustlerz.com Internet stranice. Prodavatelj može biti pravna osoba, a Kupac može biti pravna i fizička osoba. Izdavanje računa, odnosno sklapanje Ugovora o kupoprodaji robe obvezuje sukladno zakonu Prodavatelja te ne spada u obvezu trgovinskog zastupnika.

2.14. Ukoliko nastane odnos između Prodavatelja i Kupca koji je evidentiran na www.4hustlerz.com Internet stranici, LayZ j.d.o.o. s pozicije trgovinskog zastupnika ispunit će svoje obveze iz ugovora i ovih Općih uvjeta poslovanja.

 1. PRAVILA ZA KORISNIKE

3.1. Putem www.4hustlerz.com nije dopušteno sklapati ugovore o prodaji:

 • lijekova
 • medicinskih i veterinarsko-medicinskih proizvoda
 • eksploziva
 • duhanskih proizvoda
 • oružja
 • pornografskih ili erotskih sadržaja te ostalih proizvoda čija je zabrana prodaje na daljinu uređena posebnim propisima.

Prodavatelj se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja obvezuje da neće:

 • stavljati sadržaje u neodgovarajuće kategorije, odnosno u kategorije portala koje smisleno ili sadržajno odudaraju od unesenog sadržaja.
 • kršiti zakone, prava trećih osoba ili ove opće uvjete
 • mijenjati uvjete prodaje prema kupcu njegovog proizvoda nakon što je kupac potvrdio ponudu
 • odustati od isporuke proizvoda kupcu koji je valjano potvrdio ponudu a ako to ipak učini da će pravovremeno o tome obavijestiti kupca i LayZ j.d.o.o. te naknaditi eventualnu štetu koju kupac pretrpi
 • negativno manipulirati s cijenom ili se miješati u ponude drugih prodavatelja
 • manipulirati s cjenovnom strukturom LayZ j.d.o.o. naknada odnosno troškova
 • slati lažan, netočan, zbunjujući, pogrdan, klevetnički sadržaj putem e-pošte
 • zaobići pravila LayZ j.d.o.o. suspendiranjem svog računa ili ograničenjem na računu prenijeti svoj račun www.4hustlerz.com i korisnički broj trećoj strani bez LayZ j.d.o.o. saznanja
 • distribuirati viruse odnosno neke druge zlonamjerne tehnologije koje mogu nauditi LayZ j.d.o.o. ili interesima vlasništva korisnika LayZ j.d.o.o.
 • prikupljati informacije o korisnicima uključivo mail adrese bez njihove suglasnosti
 1. UVJETI KORIŠTENJA USLUGA WEBSHOPA, www.4hustlerz.com , LayZ j.d.o.o.

4.1. LayZ j.d.o.o. nije dužan provjeravati niti na bilo koji način kontrolirati ponašanje korisnika LayZ j.d.o.o. webshopa, ali može ako to procjeni potrebnim.

4.2. Zasnivanjem članstva, korisnici pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Općih uvjeta poslovanja, primjene posljedice definirane u ovim Općim uvjetima poslovanja.

4.2.1. LayZ j.d.o.o. webshop zadržava pravo da izbriše ponude tekst, slike, ili bilo koji drugi materijal sa webshopa u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Ovo se odnosi naročito, ali se ne ograničava, na ponude smještene u neodgovarajuću tržišnu kategoriju, ponude sa neuobičajeno niskim cijenama. ponude koje su očigledno neozbiljne, nepotpune ili se protive svrsi LayZ j.d.o.o. webshopa, na ponude kojima se vrši, ili se na bilo koji način povezane sa izvršenjem kaznenih djela ili slično.

4.2.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koja treća osoba ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahtjeve prema LayZ j.d.o.o. zbog navedenog brisanja.

4.2.3. LayZ j.d.o.o. webshop također zadržava pravo da, bez prethodnog obavještavanja i bez obrazloženja preimenuje, podjeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmjeni ponuđenu kategoriju, kao i da se premjesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

4.2.4. LayZ j.d.o.o. sadržava pravo da obriše takve ponude bez prethodnog obavještenja prodavatelja.

 1. KOMUNIKACIJA IZMEĐU LayZ j.d.o.o., PRODAVATELJA I KUPCA

5.1. Prodavatelj i Kupac mogu direktno komunicirati međusobno putem www.4hustlerz.com . Također se mogu obraćati i za pomoć na kontakt +385 9 8826 044 ili email info@4hustlerz.com. Podaci o Prodavatelju dostupni su Kupcu u cijelosti putem www.4hustlerz.com korisničke podrške nakon što Kupac izvrši plaćanje te plaćanje bude provedeno preko računa LayZ j.d.o.o.

5.2. Ukoliko smatra potrebnim LayZ j.d.o.o. može zainteresiranim stranama dostaviti detaljnije podatke na zahtjev Prodavatelja i/ili Kupca (tvrtka, ime, prezime, adresa).

5.3. Prodavatelj i Kupac obvezuju se odgovarati na upite vezano uz ponudu u razumnom roku.

5.4. LayZ j.d.o.o. je ovlašten ukinuti prikaz ponude Prodavatelja koji ne poštuje pravila komunikacije ili ih zloupotrebljava po procjeni.

 1. OBVEZE KUPCA

6.1. Kupac je dužan platiti cijenu kupljene stvari. Kupac je dužan preuzeti kupljenu stvar prilikom isporuke. Za sve reklamacije Kupac je ovlašten obratiti se Prodavatelju.

6.2. Ako kupac unutar 3 radna dana ne preuzme pošiljku, ponovno slanje paketa ponovno se naplaćuje.

 1. DOSTAVA

7.1. Na LayZ j.d.o.o. webshop dostavu od Prodavatelja do Kupca vrši dostavna služba koju je odabrao LayZ j.d.o.o. studio na cijelom teritoriju Hrvatske.

7.2. U trenutku kad je kupac finalizirao narudžbu LayZ j.d.o.o. prima obavijest i ponudu putem e-maila, te rok za isporuku robe od dana uplate.

7.3. Proizvodi moraju biti adekvatno pakirani za prijevoz robe.

7.4. Pod adekvatnim pakiranjem pošiljke podrazumijeva se stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu (omot, kutiju i sl.) zbog sprječavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja ili sadržaja drugih pošiljaka za vrijeme prijevoza.

7.5. Pakiranje mora odgovarati sadržaju i obliku pošiljke, veličini, masi i vrijednosti pošiljke te uvjetima i duljini relacije na koju se prenosi.

7.6. LayZ j.d.o.o. ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu. Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer naknadne reklamacije ne uvažavamo.

 1. REKLAMACIJE

8.1. LayZ j.d.o.o. osreduje u reklamacijama od strane kupca prema dobavljaču na način da je portal LayZ j.d.o.o. komunikacijski kanal preko kojeg informacija o reklamaciji ide od kupca prema prodavateljima.

8.1.1. Reklamacija od Kupca je pravovremena ako je podnijeta u zakonskom roku od datuma primitka pošiljke od strane dostavne službe koju odabere LayZ j.d.o.o..

8.2. Prodavatelj se obavezuje prihvatiti sve reklamacije od Kupca u zakonskom roku koji je predviđen za trgovinu putem Interneta i snositi troškove dostave.

9. Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

9.1 Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu info@4hustlerz.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja.

10. Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na www.4hustlerz.com Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.

Kolačić (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.

Kolačići se mogu klasificirati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies)  – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. www.4hustlerz.com koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete www.4hustlerz.com.

Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu.

Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane www.4hustlerz.com, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.

Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na www.4hustlerz.com web stranici.

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo te potpunu funkcionalnost 4hustlerZ internet stranice, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies) Više informacija

Pravila o postupanju s „kolačićima“ Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na 4hustlerZ internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica 4hustlerZ funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe. Što su kolačići (eng. cookies)? Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati ili u pregledniku postaviti zabranu pohane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje. Kolačići se mogu klasificirati kao: Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju. Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. 4hustlerz.com koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete 4hustlerz.com. Što su kolačić od prve strane? Oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Što su kolačići do treće strane? Postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords). Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ekupi.hr, te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Koje su Vam opcije dostupne? U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safary, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate. Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na 4hustlerz.com Internet stranici.

Zatvori